Tarikh : 9 Disember 2022
Masa : 10.00 Pagi - 12.00 Tengahari
Lokasi : Platform Online Livestrom
Peserta : 200 orang
Tujuan 

Membantu dan mendidik dalam memasarkan produk yg lebih terkini dan berstrategik oleh yg disampaikan oleh wakil Shopee

Aktiviti 

Petugas telah menghadiri taklimat online yang dapat menambahbaik kaedah pemasaran produk disambing mampu membantu penduduk setempat kelak dalam melariskan lagi produk tempatan.

Gambar disini